Wie zijn wij?

Wie zijn wij

Steeds meer ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf en particulieren die vastgoed transacties willen begeleiden en afhandelen, weten moeiteloos het kantoor van Elise Visser aan de rand van het Vondelpark te vinden.

Deze aan de Sophialaan gevestigde notaris is namelijk gespecialiseerd in onroerend goed. Bovendien combineert het kantoor diepgaande kennis en ervaring op dit terrein met een persoonlijke aanpak, scherpe tarieven en snelle service.

Gespecialiseerde dienstverlening

De specialisatie in het vastgoed onderscheidt het kantoor van notaris Elise Visser van de meeste eenmanskantoren, die als generalist de markt zo breed mogelijk willen bedienen. Ze heeft hier dan ook bewust voor gekozen, legt ze uit: “de ontwikkelingen op de verschillende rechtsgebieden zijn zo omvangrijk, dat het voor een notaris ondoenlijk is om overal volledig van op de hoogte te zijn, terwijl u als client hooggespecialiseerde dienstverlening mag verwachten, voor het tarief dat u betaalt”.

Daarnaast verzorgt Elise Visser ook een aantal algemene diensten op het gebied van familie- en ondernemingsrecht, omdat voor deze specifieke diensten voldoende gespecialiseerde kennis in huis is. Het gaat dan om testamenten, samenlevingsovereenkomsten, schenkingen, huwelijksvoorwaarden danwel oprichting van vennootschappen, statutenwijzigingen en aandelenoverdrachten.

Advies

Eerlijk adviseren staat bij het kantoor van Elise Visser voorop.
Dit kan ertoe leiden dat een client gratis telefonisch wordt geadviseerd terwijl hij aanvankelijk dacht kosten te moeten maken voor een notariële akte.
“we zien graag de client terugkomen op een eventueel later tijdstip, op het moment dat een notariële akte verplicht opgemaakt moet worden”

Aantrekkelijke tarieven

Met het starten van haar eigen kantoor maakte Elise Visser een bewuste keuze voor kleinschaligheid.

Vanaf haar entree als kandidaat-notaris in 1987 en haar beëidiging tot notaris in 1995, had zij steeds voor grote kantoren gewerkt: “in grote maatschappen ben je als notaris meer tijd kwijt aan vergaderingen en management, dan aan het bedienen van de client. Terwijl dat eigenlijk mijn vak is” verklaart zij.
“Als eenmanskantoor kan ik veel flexibeler inspelen op ontwikkelingen in de markt. Door het ontbreken van grootschalige overhead kunnen wij zeer aantrekkelijke tarieven bieden”.

Zeer servicegericht

Door de kleinschaligheid van de opzet van het kantoor is het mogelijk dat Elise Visser persoonlijk betrokken blijft bij alle te behandelen zaken. Aangezien de medewerkers zeer ruime ervaring hebben in het notariaat ligt de verleende service ook op een hoog niveau.

Maatschappelijke betrokkenheid

Elise Visser is actief in diverse bestuursfuncties bij non-profit instellingen. Ook verleent zij al jarenlang gratis haar diensten aan (christelijke) instellingen.

Snel reageren

Ook staat het snel reageren op de wensen van clienten hoog in het vaandel bij Elise Visser. “tijdens onderhandelingen is er soms behoefte om snel ruggespraak te houden over bijvoorbeeld de fiscale of civiele gevolgen van een voorgenomen transactie. En als een transactie spoed heeft zorgen wij er voor dat de transactie zo snel mogelijk correct wordt afgehandeld.”

Kalender

Ieder jaar ontwerpt Elise Visser een kalender. Het thema van deze kalender is altijd gerelateerd aan Amsterdam en aan het notariaat in het algemeen.

Deze kalender wordt, in plaats van de gebruikelijke kerstkaart, in december van elk jaar aan relaties toegezonden, uiteraard vergezeld van een persoonlijke brief.