Gevelstenen: voor wie er oog voor heeft

Gevelstenen komen vanaf de 16e eeuw in Amsterdam voor. De bloeitijd voor gevelstenen was echter de 17e en 18e eeuw. Op de gevelstenen is een veelheid aan verwijzingen en motieven te ontdekken, variërend van de scheepvaart, fabels en legenden, dieren en huisraad tot gereedschap, kleding en beroepen.

Soms is de verwijzing zonneklaar: in het pand met de gevelsteen van een bakkerij heeft een bakker gewoond. Veelal zijn de verwijzingen niet precies meer te achterhalen. Veel gevelstenen bevinden zich ook niet meer op de oorspronkelijke plaats, maar zijn in andere panden herplaatst.

De gevelstenen zoals u ze hieronder ziet, zijn te vinden op de volgende adressen:

Nooyt Volmaakt; Brouwersgracht 52
Voet; Nieuwe Leliestraat 66
De korenmeester; Brouwersgracht 163
In de Rozenboom; Bloemstraat 13

Voor meer informatie over gevelstenen ga dan naar de volgende website:

Amsterdamse Gevelstenen